All Statistics

Name Title Email
Statistics Top
Feng, Zhenghui Associate Professor zhfengwise@gmail.com
Jiang, Shuo Assistant Professor jiangshuo@xmu.edu.cn
Li, Muyi Professor limuyi1981@gmail.com
Li, Yingxing Associate Professor amyli999@hotmail.com
Lin, Ming Professor linming50@xmu.edu.cn
Liu, Jingyuan Professor jingyuan@xmu.edu.cn
Wang, Chunlin Associate Professor wangc ⟨at⟩ xmu ⟨dot⟩ edu.cn
Wang, Zhonglei Assistant Professor wangzl at xmu dot edu dot cn
Xie, Yimeng Assistant Professor yimengxie69@gmail.com
Yang, Yaxing Associate Professor yyangaj@connect.ust.hk
Zhang, Qingzhao Associate Professor qzzhang@xmu.edu.cn
Zhong, Qixian Assistant Professor zhqx016@163.com
Zhong, Wei Professor wzhong.wise@gmail.com
Zhu, Weixuan Assistant Professor zhuweixuan at gmail.com
Choi, Jin-Young Assistant Professor jychoi@xmu.edu.cn
Fang, Ying Professor yifst1@gmail.com
Leng, Xuan Assistant Professor xleng@xmu.edu.cn
Pua, Andrew Adrian Assistant Professor andrewypua@outlook.com
Xu, Xingbai Associate Professor xu.510@buckeyemail.osu.edu
Zhou, Shan Assistant Professor zhoushan@xmu.edu.cn
Haiqiang chen Professor hc335@xmu.edu.cn