WISE 2014-2015学年学科入门指导系列讲座第十二期

频道:通知公告 发布人:林嘉 发布时间:2015-4-9 阅读量:1879

                     题目:计量经济学在经济学发展中的作用

                     主持人:陈海强副教授

                     主讲人:陈海强教授,范青亮助理教授,任宇副教授,王学新助理教授

                     时间:2015415日,周三,下午16:30-18:00

                     地点:经济楼N302

                     主办单位:王亚南经济研究院

 


上一条:WISE 2014-2015学年学科入门指导系列讲座第十三期
下一条:WISE 2014-2015学年学科入门指导系列讲座第十一期